Mayonlar

12.7 x 99 mm M9 mayon

Tipi 12.7 x 99 mm
Cinsi M9 mayon
Kullanıldığı Silah 12.7 M2 HB / QCB / M3M
Ağırlık 19 gram
Yüzey Mangan fosfat üzeri hafif yağlı

7.62 x 51 mm M13 mayon

Tipi 7.62 x 51 mm
Cinsi M13 mayon
Kullanıldığı Silah M60, FN MAG...
Ağırlık 4.35 gram
Yüzey Mangan fosfat üzeri hafif yağlı

40 x 53 mm M16 A2 mayon

Tipi 40 x 53 mm
Cinsi M27 mayon
Kullanıldığı Silah MK 19 / MK 47 / CIS 40 GL / LAG 40 SB / H&K GMG
Ağırlık 14,20 gram
Yüzey Mangan fosfat üzeri hafif yağlı

5.56 x 45 mm M27 mayon

Tipi 5.56 x 45 mm
Cinsi M27 mayon
Kullanıldığı Silah FN MINIMI, M249
Ağırlık 2,00 gram
Yüzey Mangan fosfat üzeri hafif yağlı